ועדת גמב"ה

ועדת גמב"ה = גשר ומשמעת בבית החינוך.
הועדה עוסקת בגישור ובירורי ענייני משמעת. כל תלמיד או איש צוות רשאים לפנות לועדה. 
Comments