ועדת אתר

חברי הוועדה

היאם זלאיט

שיראל לייבמן

אלון יעקובוביץ'

נטע ברעם
שיעור ראשון 11.9 - היכרות עם אתר בית הספר
מבנה ותכונות

שיעור שני 2.10 - השוואת אתרים של בתי ספר שונים - בדקנו את נושא דיווח שיעורי בית במקצועות הליבה, באתרי בתי ספר דמוקרטיים ובית ספר רבין - הוחלט הוועדה תפעל לקידום נושא דיווח שיעורי הבית באתר


שיעור שלישי 9.10 - דיון על אתר בית הספר - מה חסר באתר ומה מיותר 

Comments