תכנית אב לבינוי

סקיצה של תוכנית הבינוי - עיבוד ע"י נעמה פיינברג.
התוכנית המקורית כפי שתוכננה ע"י אדריכלית טלי דגן ואדריכלית נוף ג'ולי פלד מוצגת בקובץ הראשון ברשימת הקבצים המצורפת.
"
Ċ
יגאל שבאר שפירא,
22 באפר׳ 2014, 0:09
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
22 באפר׳ 2014, 0:07
Ċ
יגאל שבאר שפירא,
6 בפבר׳ 2012, 13:27
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
22 באפר׳ 2014, 0:08
Ċ
יגאל שבאר שפירא,
6 בפבר׳ 2012, 13:28
ĉ
יגאל שבאר שפירא,
22 באפר׳ 2014, 0:10
Ċ
יגאל שבאר שפירא,
6 בפבר׳ 2012, 13:29
Comments