31.10

נשלח 1 בנוב׳ 2013, 0:57 על ידי כרמית כונסרי   [ עודכן 1 בנוב׳ 2013, 1:01 ]
המשך נושא: כפל שבר בשלם
נושא: גבה במשולש
גובה במשולש מקיים שלושה תנאים:
1. יוצא מקודקוד
2. מגיע לצלע שממול או להמשכה
3. מאונך לצלע שממול (יוצר זווית ישרה)
משימה: למצא שלושה גבהים במשולש חד זווית, ישר זווית, קהה זווית
במשולש ישר זווית הניצב הוא הגובה!
במשולש קהה זוית - 2 גבהים חיצוניים (המשכה של הצלע) ואחד פנימי.
Comments