17.10

נשלח 17 באוק׳ 2013, 12:11 על ידי כרמית כונסרי
הנושא: כפל שלם בשבר וכפל שבר בשלם
משימות בחוברת  
נושא: צלעות סמוכות ונגדיות  וזויות סמוכות ונגדיות
דף עבודה במרכז לחשיבה מתמטית


Comments