10.10

נשלח 13 באוק׳ 2013, 7:50 על ידי כרמית כונסרי
הנושא :"חיבור וחיסור מספרים מעורבים 
שיחקנו איקס עיגול - הבנים מול הבנות!
בהמשך למדנו "כפל שבר בשלם"
משימות בחוברת 
22-24 בחוברת
מצרפת משימות מתוקשבות למרכז מתמטיקה למי שמעונין לעשות חלק בבית 

ĉ
כרמית כונסרי,
13 באוק׳ 2013, 7:50
Comments