חשבון ב'‏ > ‏

26.3

נשלח 30 במרץ 2014, 7:37 על ידי כרמית כונסרי
נושא: חיסור עם פריטה
התחלנו את נושא הפריטה
ופתרנו תרגילים 50-12
במאונך. 
אחדות פחות אחדות - מכיוון שאי אפשר להוריד 2 מ-0 , פורטים עשרת אחת מהעשרות והיא הופכת מיד ל 10 אחדות 
1בעשרות נותרו לנו 4 בלבד. 
ועכשיו אחדות פחות אחדות 10-2 ועשרות פחות עשרות 4-1
זה התהליך וההסבר למי שמעונין לעקוב בבית.

Comments