חשבון ב'‏ > ‏

17.6

נשלח 18 ביוני 2014, 12:26 על ידי כרמית כונסרי
פעילות בזוגות מעבר בתחנות חקר שונות
לוח מסמרים- בניית משולשים לפי תנאים
כפל - מספר חלונות בבניין
וחלוקה שווה לריבועים הבנת משמעות המושג חצי
Comments