חשבון ב'


18.6

נשלח 18 ביוני 2014, 12:31 על ידי כרמית כונסרי

נושא : שברים , חצי ורבע
הכרות עם השבר במודל השטח חצי ורבע
חלוקת פיצה ועוגות לחלקים אלו (מנייר)

הודעות 
1ש להחזיר את ערכות האביזרים בחשבון
 
בהמשך למייל שנשלח ע”י העמותה, כלל ילדי השכבה מתבקשים להחזיר את ערכות האביזרים בחשבון  (או מה שנותר מהן)
 
ניתן להחזיר אותן אלי במהלך השיעורים של יום ראשון או ללילי בוטמן שאוספת את ספרי הלימוד של חטיבת היסודי בבית החינוך ביום א’ עפ”י המועדים שנשלחו מהעמותה

2. להמשיך ולעבוד בחוברות  בכל יום עמוד אחד מכל חוברת 
להמשיך ולשמור על כושר גם בחופש!!
3. חשוב חשוב!! לתרגל את לוח הכפל 
17.6

נשלח 18 ביוני 2014, 12:26 על ידי כרמית כונסרי

פעילות בזוגות מעבר בתחנות חקר שונות
לוח מסמרים- בניית משולשים לפי תנאים
כפל - מספר חלונות בבניין
וחלוקה שווה לריבועים הבנת משמעות המושג חצי

12.6

נשלח 12 ביוני 2014, 13:47 על ידי כרמית כונסרי

יש להביא את חוברת פעולות החשבון 4

בנוסף ממליצה על תרגול יומי מכל אחת מהחוברות 
פעולות 2- עוסקת בחיבור וחיסור במאונך והבנת המבנה העשרוני עד 1000
פעולות 3- עוסקת במהות הכפל ותרגול מלוח הכפל 
פעולות 4 חילוק והרחבת תחום המספרים
תרגול יומי (דף מכל חוברת ) ישפר את הבנת המתמטיקה 

11.6

נשלח 12 ביוני 2014, 13:42 על ידי כרמית כונסרי

נושא : חילוק
א. חילוק בצורה מוחשית עם אמצעי המחשה או ציור
ב. חילוק כפתרון תרגיל כפל 
ג. חילוק כחיסור חוזר
מצורפת תמונה להסבר מהלוח 10.6

נשלח 10 ביוני 2014, 1:56 על ידי כרמית כונסרי

נושא: חילוק
בהתרגשות רבה התחלנו את נושא החילוק
השימחה היתה רבה
מצורפת תמונה

8.6

נשלח 10 ביוני 2014, 1:54 על ידי כרמית כונסרי

אני מעריך את עצמי

1.6

נשלח 10 ביוני 2014, 1:53 על ידי כרמית כונסרי

שוק חשבון 
תודה לכל הסוחרים והסוחרות שהפכו את השוק למוצלח עד מאוד.
מצורפת תמונה

21.5

נשלח 24 במאי 2014, 0:45 על ידי כרמית כונסרי

חזרה למבדק סוף שנה 
הילדים קיבלו דף חזרה למבדק

20.5

נשלח 20 במאי 2014, 1:03 על ידי כרמית כונסרי

נושא: כפולות 4 
עבודה בחוברת פעולות החשבון 3 עמודים 70-72

 בשבוע הבא מבדק סוף שנה מסכם את כל הנושאים הנלמדים 

11.5

נשלח 11 במאי 2014, 2:04 על ידי כרמית כונסרי

נושא: המבנה העשרוני עד 1000

פרוק המספר לפי המבנה העשרוני
לדוגמא:  המספר 453
400+50+3

חוברת פעולות החשבון 2 עמודים 91-92
1-10 of 70