5.11

נשלח 5 בנוב׳ 2013, 9:45 על ידי כרמית כונסרי
ושא: גאומטריה מצולעים 
מספר קודקודים שווה למספר הצלעות .
התנסנו בבנית מצולעים שונים 
בחוברת עמודים 9-10
Comments