תקשוב במעגל הוראה

מנבסנטתקשוב במעגל הוראה


 "התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21"

תקשוב במעגל הוראה

במסגרת יישום "התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21" נערכים המורים לשלב טכנולוגית תקשוב בכיתה במעגל הוראה המבוסס על ארבע פעולות משמעותיות בשיעור: התנסות, יישום, המשגה ורפלקציה. "תקשוב במעגל ההוראה" הינו מתווה המנחה את המורה לשלב את הטכנולוגיה בצורה מיטבית בתהליכי ההוראה-למידה-הערכה וניהול המידע הפדגוגי מפתיחת השיעור ועד לסיומו, כמפורט:

         א.         פתיחת השיעור – המורה מפעיל את הכלי לניהול פדגוגי מתוקשב ומנהל רישום נוכחות, כחלופה דיגיטאלית ל"יומן הכחול" ולאחריו מתחיל ללמד.

         ב.         מהלך השיעור – המורה משלב מקורות מידע שונים ובכללם תכנים דיגיטאליים, שארגן לפעילות במרחב הכיתתי, תכנים דיגיטאליים המיובאים מפורטל התוכן החינוכי וממקורות נוספים שהכין מראש. במקביל לכך, בהתאם לצורך, מבצע המורה רישום של אירועי משמעת: ציונים לשבח, איחורים וכו'.  

          ג.          סיום השיעור –  המורה מסכם את השיעור ומעדכן בכלי לניהול פדגוגי את נושא השיעור שלימד ואת שיעורי הבית. מידע זה זולג אוטומטית באמצעות מנגנון RSS למרחב הלמידה הכיתתי בפורטל בית הספר.

יישום "תקשוב מעגל הוראה" מצריך נגישות של מחשב המורה לרשת האינטרנט במהלך כל השיעור.
 

 

 

Comments