דבר המנהל

                                                                                                                                                                                15.8.14    
לקהילת בית החינוך שלום,
עם קבלת ידיעון זה, תהליכי התכנון והבנייה לשנה הבאה נמשכים. המשימות המרכזיות הניצבות בפנינו לשנה הבאה
מרתקות לא פחות מאלו של השנים הקודמות, והאתגרים והעניין לא תמו.
.0 בינוי עד לתחילת שנת הלימודים תסתיים בניית האגף החדש המיועד לתלמידי החטיבה הצעירה והיסודי. –
האגף כולל כיתות לימוד, מרחבי בתים וחצרות.
פיתוח החצר יחל בימים הקרובים ויכלול ריצוף, גינון, מתקני ישיבה, מתקני משחקים וכיתות חוץ. חלק זה
של העבודות יימשך גם אל תוך שנת הלימודים.
עם פתיחת השנה הכניסה לבית החינוך תשוב למיקומה המקורי.
.1 מרכזי הלמידה בשנה הבאה מרכזי הלמידה יתרכזו בקומה אחת שתאפשר איגום משאבים בין שני המרכזים –
והמשך שיפור ההוראה והלמידה בתחומי השפה והמתמטיקה בגילאי ג ו. -
.1 פרוייקטים חינוכייים  - שני הפרוייקטים שהחלו בשנה שעברה ימשיכו להתקיים זו השנה השנייה: למידה –
בעזרת מחשבים ניידים המחשבים נרכשו במסגרת מימוש הפרוייקטים החינוכיים בשנה שעברה. בשנה זו –
תימשך הלמידה בעזרת מחשבים ניידים לתלמידים ומורים נוספים.
החממה ליזמות טכנולוגית אף היא תוצאה של מימוש הפרוייקטים החינוכיים. החממה תאפשר לילדים –
להוציא מהכח לפועל רעיונות, למצוא פיתרונות לבעיות ואתגרים תוך מתן דגש על הצד הטכנולוגי. החממה
תמשיך לפעול השנה בהובלתו של אורי ניר.
בשנה זו זכו 3 הצעות לתמיכה:
א. תיגבור מגמת הרובוטיקה לגילאי א ב נרכשו ערכות נוספות שיוכלו לאפשר ליותר ילדים ללמוד – -
רובוטיקה.
ב. קיר הטיפוס הוגשה הצעת מחיר ובימים אלו אנו בתהליך להשגת אישורי בטיחות. התוכנית היא –
– . שהקיר ייבנה במהלך ספטמבר אוקטובר 1103
ג. פיתוח החצר צוות של מציעת ההצעה יחד עם מורי החצר יוביל את התווית ומימוש התוכנית לאורך –
השנה הבאה.
ד. שידרוג מרכזי הלמידה במהלך החופשה יתקיימו מספר עבודות להתאמה פיזית של המרכזים ותתבצע –
רכישת אמצעי לימוד נוספים.
ידיעון בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מ. בגין
4
.3 חזון תהליך החזון הסתיים בקבלת המסמך ואישורו ע"י האסיפה בסוף השנה שעברה. המסמך נמצא באתר –
בקישור: חזון בית החינוך
.5 מוסדות דמוקרטים ע"פ החלטת האסיפה הוחלט כי מועד האסיפה ישתנה לאחד מימי השבוע ולא ביום –
שישי. עוד החליטה האסיפה כי לא יתקיימו בחירות לוועדות. הפעילות בוועדות תהיה ע"פ בחירה של הילד.
לפיכך, בשנה הבאה האסיפה והועדות יתקיימו בימי שני ב 00.11 לסירוגין. במקביל, לא תתקיים כל פעילות
בבית החינוך.
.1 אקלים בעקבות מציאות מסויימת שנוכחנו בקיומה, מציאות שבה לדי ביטוי גם בסקרים פנימיים וחיצוניים –
התחלנו בשנה שחלפה בתהליך לשיפור האקלים החברתי. נקודות התורפה המרכזיות שעלו הן בתחם האלימות
המילולית והיחס לרכוש הציבורי ולרכוש של האחר. בנושא זה נבנה תהליך תוך הסתייעות בגורמי חוץ והשנה
נחל בהליך ברור ומובנה יותר עם הילדים. פרטים נוספים יינתנו בתחילת השנה בנפרד.
.7 בית החינוך ומשרד החינוך במהלך השנה התקיימו שני תהליכים מקבילים. בראשון, משרד החינוך מוביל –
מדיניות של חיזוק החינוך הציבורי, מדיניות אשר אחד ממרכיביה מתייחס להכלת בתי ספר ייחודיים תוך
קבלת הייחוד שלהם מחד והקפדה על עמידה בכללים מחייבים ) בעיקר בנושא תשלומי הורים ( מאידך.
בשני, מנהלי בתי הספר הדמוקרטים ניהלו תהליך עם ועדה מטעם משרד החינוך, תהליך שנועד לקיים את
מטרות משרד החינוך באופן המיטבי ביותר.
תהליכים אלו, בעיקר הראשון ישפיעו על בית החינוך באופן דרמטי למדי. תהליך של הפחתת תשלומי
ההורים יחל כבר בשנה הקרובה, הפחתת מספר החונכים בשכבה יחד עם הגדלת קבוצות בגילאי ג ט והגדלת -
כיתות א' הן חלק מתהליך ארצי זה. אנו נכנסים לתהליך בו נברר על מה חשוב לנו לשמור במציאות של
פחות כסף ופחות אנשי צוות.
הצוות החל בתהליך חשיבה שמטרתו ליצור מספר חלופות שיובאו בפני האסיפה.
.8 תיכון בשעה טובה, בית החינוך עולה כיתה. כיתה י' שתיפתח מהווה את הצעד הראשון בהקמת התיכון –
ובהשלמת מסלול חינוכי בן 03 שנים.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת.
יגאל