פרוטוקול ישיבת ועד 5.12.13

נשלח 13 בדצמ׳ 2013, 3:31 על ידי לילך גילנוכחים:

עמותה:

אורי ברן, מיקי שרגנהיים, אילן שריף, דני ברלינר, אבישי שלוש, רונן פטילון, צביקה שכטר, מדלן ליבנה

דורון וקס, לילי בוטמן.

צוות:

יגאל שבאר-שפירא, לירון קסטר.נקבעו תאריכים לישיבות הקרובות

23.12.2013 ישיבת ועד עמותה בנושא שכר הלימוד תשע"ה

30.12.13 אסיפה ב-20:00 להצבעה בנושא שכר הלימוד תשע"ה


עדכון ועדת תקציב

הוקמה ועדה לנושא בדיקת שכר הלימוד הדיפרנציאלי לתשע"ה. תגיש המלצות עד 22.12.13 לישיבת ועדת תקציב וישיבת ועד העמותה ובהמשך - אסיפה. חברים בועדה: יאיר, אבישי, מיקי, יגאל


עדכון ועדת תיכון

הגשת בקשה לסמל מוסד במשרד החינוך עד סוף פברואר כוללת הגשת הטפסים לכן יש לחץ זמנים. יש צורך בתחילת  ינואר לדעת נתונים על תקציב ובינוי כדי לעדכן את ההורים הכנה לרישום.

ימים פתוחים מתנהלים בחודש ינואר ולכן, יש להיערך כבר מול הורים שרוצים להבטיח את מקומם ומתעניינים בהרשמה. קיים צורך מנהלתי לעבוד במקביל לקבלת סמל מוסד לתיכון, בהנחה כי יהיה בינוי לבית החינוך עד תחילת שנה"ל.


החלטות:
- ייקבע תאריך לערב הסברה למשפחות  חט"ב  בשבועיים הקרובים וכמו כן ישלח עידכון לגבי הפעילות שנעשית בנושא הקמת התיכון.
- אושרה החלטה למנות פרויקטור במימון העמותה לקבלת סמל מוסד לתיכון.
ישלח קול קורא כדי לגייס אדם מתאים לתפקיד. מועמדויות יוגשו תוך שבוע, עד 13.12.2013

קמה  ועדת איתור: דניאלה פלנדרה, אורי ברן ואילן שריף. תגיש הצעותיה לועד העמותה ב 23/12


ועדת חזון יגאל: נותר נושא אחד: קהילה - תחומי האחריות של הורים, צוות וילדים

דפנה ברקת ממשיכה ללוות את התהליך, יחד עם אורי בנג'יו, דפנה ויגאל.
נקבעו 3 תאריכים למפגשים הבאים: 20.12.2013 המרתון, 3.1.2014, 10.1.2014 ייתכן כי יהיה שינוי בלוח הזמנים כי ב-20.12.2013 יש כנס ארצי של בתיהס הדמוקרטיים בביהס הדמוקרטי בלב השרון, בנושא שיח עם משרד החינוך על מעמד בתי הספר הדמוקרטיים והמשך גביית תשלומים מההורים.

חשוב שבכנס הזה תהיה נציגות של העמותה. ייצא מייל עם פרסום לקהילה.


קשרי קהילה

דיווח:
השנה ועדת קשרי קהילה מתכננת אירועים מסורתיים וגם חדשים:

האירועים שהיו:

1. ערב הסברה למשפחות חדשות, באו 5 משפחות

2. סינמה שבילים


האירועים שיהיו:

מתכוננים לפורים

מסיבת פורים לחברי הקהילה המבוגרים

משחק ענקים וגמדים משפחתי - אריאלה פרלמן

לג בעומר באגם - נעמה

ויהיו 2 פעילויות לאורך השנה:

קהילה של אינטרנט - דפי זהב ומפה אינטרנטית - לילי

טיולי משפחות


התקיים דיון בנושא  הצעה לדרוש מכל משפחה  התנדבות לטובת פעילות בקהילה (נשק וסע . אירועי קהילה וכו.)

החלטה: לילי בוטמן תכין לקראת ישיבת הוועד של ה- 23/12  כימות של מספר השעות הכללי הנדרש ומספר השעות שכל משפחה תתבקש להקדיש להתנדבות. בישיבה תעלה להצבעה החלטה לדרוש מכל משפחה שעות התנדבות.Comments