מערכת שעות חטיבה

מערכת שעות חטיבה

מערכת   שעות  חטיבה  ז-ט

 

א

ב

ג

ד

ה

 

ו

08:00-08:45

 

 

 

 

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

מפגש בוקר

 

8:15 - 9:45

טל  - עברית

צופי - מרכז מתמטיקה

חנ"ג בנים בנות אופיר ואסנת

צופי - חצר

צופי - חצר

8.15 - 9.00

אומנות חט"ב חגית גלריה

 יעל מחליפה את מיכל -ג'ודו

טל - עברית

 

טל - עברית

טל - עברית

 

ציור אופנה שנה ב' - רימון

צופי - עליון

מיכל - בית א-ג\שטח אסור

 

מיכל - שטח אסור

מיכל - שטח אסור

 

פינג פונג - אורי, ספח

 

 

 

 

 

 

מגנים על זכויות אדם נעה מחשבים

08:45-09:00

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

 

 

 

09:00-09:40

 

 

מתמטיקה ח-ט - עליון

אופיר חנ"ג בנים חט"ב

עברית ח-ט צופי - עליון

מדע בידיוני  ז-ט גלעד עליון

חנ"ג בנות ז-ט אסנת - אולם

9.00 - 9.45

ציור אופנה שנה ב' - רימון

תנ"ך ז גלעד - חצר

השתקפות המפעל הציוני ז-ט  צופי תמר

מתמטיקה ז 1 - מתמטיקה

השתקפות המפעל הציוני ז-ט  צופי תאנה

חנ"ג בנים  ז-ט אופיר אולם

 

פינג פונג - אורי, ספח

 

ספרות ז-ט מיכל -עליון

עברית ז 2 מיכל - תמר

ספרות ז-ט מיכל -  עברית

מוזיקה ז-ט גלעד מוזיקה

 

מגנים על זכויות אדם נעה מחשבים


 

אומנות חט"ב חגית גלריה

09:45-10:30

 

 

 

 


9.45 - 10.15

הפסקה

 

 

 

 

מחול ז-ט יעל - אולם

מתמטיקה ז 2 -ג'ודו

אנגלית ח' דפנה - עליון

אנגלית ז1 דפנה -רימון

מחול ז-ט יעל  ספח

10.15 - 11.00

אסיפה

אומנות חט"ב חגית - גלריה

עברית ז 1 טל - תמר

מתמטיקה ז 1 - מחשבים

אנגלית ז2 אושרית מחשבים

התגוננות רחוב ה-ט אופיר ספח

11.00 - 11.45

קבלת שבת

אנגלית ח' - עליון

אנגלית ט מאיה -עליון

עברית ז 2 מיכל - תמר

אנגלית ט מאיה - עליון

מוזיקה ז-ט גלעד מוזיקה


 

פלאי המדרש ותורה שבע"פ ג'וש

מכתבי אהבה ח' צופי   - שטח אסור

מטמון פרדס חנה  ט' יגאל  רימון

מכתבי אהבה צופי - שטח אסור

 


 

10:30-11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:45

 

 

עברית ז1 טל - עברית

מתמטיקה ז 2 - תאנה

אנגלית ז1 דפנה - תמר

טכנודע

חממה

 

 

מתמטיקה ז 2  -מחשבים

עברית ז 1 טל - תמר

אנגלית ז2 אושרית - מתמטיקה

גיאוגרפיה ז-ט טל

 

 

 

אזרחות פעילה ח-ט נעה - חדר עליון

עברית ח-ט צופי -עליון

עברית ח-ט צופי - עליון

היסטוריה ז-ט צופי

 

 

 

 קולנוע ז-ט מיכל - עברית

 

 

 

11:45-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-12:40

 

 

אנגלית ח דפנה -עליון

אנגלית ז1 דפנה - תמר

אנגלית ז1 דפנה - תמר

טכנודע

 

 

 

מפת ישראל בחצר - תמר

אנגלית ז2 אושרית - תאנה

אנגלית ז2 אושרית -עברית

גיאוגרפיה ז-ט טל

 

 

 

מתמטיקה ז 1 - מחשבים

מתמטיקה ח-ט - מתמטיקה

אנגלית ט מאיה - מחשבים

היסטוריה ז-ט צופי

 

 

 

גיבורים מתעוררים לחיים ז' יעל מחול

מטמון פרדס חנה  ח' יגאל  מחשבים

קולנוע ז-ט מיכל - עברית

 

 

 

12:45-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתמטיקה  ח-ט - עליון

מתמטיקה ח-ט - מתמטיקה

אנגלית ט מאיה - מחשבים

טכנודע

 


 

מפת ישראל בחצר

עברית ז 2 מיכל- עברית

מיוחמנויות חשיבה 1 צופי - עליון

קולנוע ז-ט מיכל - עברית

 


 


 

תנ"ך ז גלעד -  גלריה

מיומנויות חשיבה 2 צופי

 


 

 יזמות חברתית ח-ט יגאל

 


 

13:30 - 14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

רובוטיקה ד-ח גלעד מתמטיקה

תנ"ך ז-ט צופי - עברית

משחקי מחשב ז-ט, מחשבים

הרכבים ז-ט גלעד מוזיקה

ועדת ביקורת - גלעד, תום


 

 

תיטאטרון ז-ט זוהר

היכרות עם מחזות ז  -ט זוהר  -  עברית

אנגלית ח דפנה -תמר

 

 


 

 


ועדת משמעת - הוד

רובוטיקה ד-ח גלעד מתמטיקה

 

 


 

 


ועדת גשר - נעמה

יזמות חברתית ז' זוהר - קרוואן ב'

 

 


 

14:15 - 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רובוטיקה ד-ח גלעד מתמטיקה

תנ"ך ז-ט צופי - עברית

משחקי מחשב ז-ט, מחשבים

הרכבים ז-ט גלעד מוזיקה

 


 

תיאטרון ז-ט זוהר

היכרות עם מחזות ז - ט זוהר - עברית

רובוטיקה ד-ח גלעד מתמטיקה

 

 


 


 

יזמות  חברתית ז' זוהר - קרוואן ב'

 

 


 


Comments