ללא שם‏ > ‏

מרחב וועדות בית הספר

   אלו הועדות הקיימות בבית החינוך:

ועדת אסיפה-   

שהסבר עליה הופיע  לעיל (ר' בפסקה "הרשות המחוקקת")

- מלווה – הדס     מלכה

ועדת טיולים

גיבוש מערכת טיולים בית ספרית וארגונם – מלווה - שרונה

ועדת גשר

(ר' בפסקה "הרשות השופטת")מלווה - נעמה

ועדת משמעת –

(ר' בפסקה "הרשות השופטת")מלווה - הוד

ועדת אירועים וטקסים

גיבוש והפקת האירועים והטקסים סביב לוח השנה.

ועדת הרשמה וקבלת תלמידים

עוסקת בכל תהליך הרשמת התלמידים לבית החינוך תוקם במהלך השנה

ועדת מורים –

עוסקת בתהליך מיון המורים לבית החינוך.

ועדת אתר –

תיחזוק שוטף של אתר בית החינוךמלווים – איתמר ודוד

 

הרשות השופטת

הרשות השופטת נחלקת לשתי ועדות:

 

ועדת גשר

עוסקת בפתרון סכסוכים בין חברי הקהילה. כל אחד מחברי הקהילה יכול לפנות לוועדה ולהזמין את מי מחברי הקהילה לבירור בוועדה.  הועדה פועלת על בסיס יום יומי ע"פ הצורך.

 

 

 

ועדת משמעת-

הועדה עוסקת במקרים בהם מופר אחד מחוקי בית החינוך. כל אחד מחברי הקהילה יכול לפנות לוועדה ולהזמין את מי מחברי הקהילה לבירור בוועדה.   הועדה פועלת על בסיס יום יומי ע"פ הצורך.

לשתי הועדות איש צוות המלווה אותן במפגשן היום יומי. לשתי הועדו תקנון פעולה שאושר על ידי האסיפה ועל פיו הן פועלות.

 


 

Comments