טלוויזיה מקוונת

טלוויזיה מקוונתבעיתות חירום תשדר הטלוויזיה החינוכית ברצועות השידור בערוצים 1, ו- 23 וכן באתר האינטרנט.

 

במסגרת השידורים הטלוויזיוניים תשובצנה תוכניות וסדרות בתחומי לימוד ובחלוקה לשכבות הגיל.

 

השידורים היומיים,יכילו שידורים מאולפן פתוח ובמסגרתו יוצגו נושאים לימודיים, חווייתיים והפגתיים המותאמים לגיל קהלי היעד. הטלוויזיה החינוכית נערכת להפעלת אולפן פתוח לכיתות היסוד של בתי ספר היסודיים, ובנפרד יופעל אולפן פתוח לחטיבות הביניים והחטיבות העליונות.

 

להלן פרוט השידורים בערוץ 1:

06:30 - 08:00 – שידורים לגילאי  2-5 שנים.

08:00 - 11:00 – שידורים לכיתות א'-ג'.

11:00 - 13:00 – שידורים לכיתות ד'-ו'.

13:00 - 15:30 – שידורים לכיתות ז'-ט'.

15:30 - 17:00 – שידורים לכיתות י'-יב' במסגרת ערוץ 23 ובמקביל תשדר הטלוויזיה החינוכית באתר האינטרנט, המכיל תוכניות לימודיות בתחומי הדעת - מתמטיקה, לשון, אזרחות, אנגלית וכן תכניות בנושאים ערכיים. במסגרת זו יופעלו שידורים חיים  אשר במהלכם יופיעו מורים ומדריכים, אשר ילמדו וירחיבו את הנושאים ויתמכו באופן אינטראקטיבי בתלמידים ובמורים כאחד.

 

להלן פרוט התוכניות והסדרות המיועדות לשידור בעת חירום.

 

תוכניות אשר צוינו בכוכבית, תשודרנה גם באתר האינטרנט של החינוכית, כשהן מלוות מקצועית ע"י נציגי מערכת החינוך


Comments