פעילות למידה והפגה בחירום

פעילות למידה והפגה

פעילות מקוונת בחירום

 הנחיות משרד החינוך ללמידה מתוקשבת בחירום ולמידה מרחוק :

·         למידה מתוקשבת בחירום- הנחיות משרד החינוך לעובדי הוראה

·         לומדים מרחוק - משרד החינוך

·         אתר מחוז חיפה בקטגוריה חירום

·         חוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון

·         אתר גף יישומי מחשב בחינוך למידה בחירום

הנחיות משרדי ממשלה נוספים

·         אתר שפ"י מידע תיאורטי ויישומי בחירום

·         משרד הבריאות

·         אגף בכיר לביטחון ובטיחות סביבתית  

·         משרד החוץ- אזהרות מסע בחו"ל

·         בטרם- הארגון לבטיחות ולבריאות ילדים·      

·         אתר פיקוד העורף האתר משמש אמצעי הסברה רשמי ומרכזי של פיקוד העורף

 

תמיכה ברשת

·         אתר סהר סיוע והקשבה ברשת

·         אתר ערן מוקד תמיכה ועזרה נפשית

·         אתר עלם המספק ייעוץ ותמיכה נפשית לבני נוער

·         אתר נט"ל סיוע נפשי להורים וילדים

·         אתר עוז מטרתו לספק לתושבי ישראל מידע ממשלתי מהימן, זמין ועדכני

·         עופרת יצוקה ערוץ תקשורת לאנשי מקצועות בריאות הנפש הנוטלים חלק במאמץ הלאומי,

 

 

תוכן מקוון

אתר צפונט

·         פורטל תקשוב דרום

·         סביבת הלימוד מט"ח

·         סביבת הלימוד גלים

·         סביבת הלימוד בריינפופ

·         פנקס לשעת חירום "עופרת יצוקה"

·         אתרי בתי ספר

·         מאשדוד באהבה

·         למידה מתוקשבת בחירום – אתר לבריאות

·         חינוך לשוני לעולים

·         שעורים לילדי חנ"ם

·         שעורים למחוננים ולמצטיינים

·         סביבת גנט לגיל הרך

·         האגף לחינוך קדם יסודי

 

פעילויות הפגה

·         קידנט

·         הסוד של מאיה

·         הטלויזיה החינוכית הישראלית

·         http://www.la-am.com/

·         ילדים בסיכוי –פעילויות חינוכיות להפגה

 

 


Comments