ללא שם‏ > ‏

יוון זה כאן


ימי יוון - Ημέρες Ελλάδαמתי? - 1-4.1.13  שבועיים לאחר חופשת  חנוכה.

הרעיון המרכזי -   לקיים למידה אינטגרטיבית סביב פרויקט עשיר בדרכי למידה, מיומנויות ותתי נושאים.

המשימה שלנו ( צוות ותלמידים) היא לבנות עיר יוונית פועלת ביום שישי 4.1.13,  בבית החינוך.

באותם ימים, מערכת הלימודים הרגילה תושבת, ותיבנה מערכת חדשה לאותו שבוע.


הנחיות מיוחדות:

שיעורים פרטניים - לא יתקיימו כלל בימים אלו.

בתים -  יפעלו כרגיל - במידה ומורי הבתים פעילים בקבוצה כלשהיא יש לדאוג לממלאי מקום.

שעות השילוב -  תישארנה ע"פ מערכת אולם תלמידי השילוב יוכלו לבחור להיות בפעילות יוון במקום שעת השילוב.  

פניות - תתאפשר כמו בשאר ימי השנה.


המערכת תורכב משעות עבודה של קבוצות אשר כל אחת תתמקד במרכיב אחד מחיי יוון העתיקה כמפורט בטבלה אשר בהמשך המסמך. בראש כל קבוצה יעמדו איש צוות ושני תלמידים לפחות. התלמידים יוכלו לעבור בין הפעילויות השונות ע"פ המערכת. בכל קבוצה, לבד מהמורים יהיו לפחות שני תלמידים שיובילו את הפעילות הקבוצתית והם יהיו שותפים בכל פעילויות הקבוצה.

כל קבוצה בונה לעצמה את לוח הזמנים והתכנים ללמידה ועשייה. לכל הקבוצות שתי משימות זהות:

1. כותבת שלט המסכם את עיקרי הנושא לטובת המבקרים בעיר (בכניסה לאולם - שלט המסביר על האולימפיאדה..)

2. העברת מוצג למוזיאון אשר יוקם במטרה לשמר ייצוג לכלל התהליך גם לאחר שנסיים.במהלך השבוע, קבוצות הלמידה ילמדו את הנושא וימצאו דרך להביאו לידי ביטוי ולמקמו בעיר היוונית של יום שישי.

אם יהיה יבש, נוכל גם לעבוד בחוץ. במקרה של גשמים, ימי יוון ידחו ל 22-25.1.13


אסיפת עם - צוות אשר מכין לכל יום את פעילת הסיום שלו שתתקיים כל פעם ע"י כמה מקבוצות העבודה. בסוף כל יום שכזה תתקיים הצבעה בסוגייה עירונית מסויימת ע"פ המנהג היווני - עצמת הצעקות מהקהל. לדוגמא: 2 מתמודדים בדיבייט יציגו את התפיסה האתונאית לעומת התפיסה הספרטנית. הילדים יבחרו את אופי העיר לאחר שמיעת הטיעונים. בנוסף, הועדה תרכז את המעקב אחר ההתקדמות - באמצעות מועצת העיר. בראש הצוות - איתמר אשר משמש כמזכיר ראש העיר.


מועצת העיר - מדי יום, מועצת העיר תתכנס לישיבת סיכום, עדכון ותיאום. מועצת העיר  תורכב מנציג מכל אחת מקבוצות העבודה.יום שישי  - יום בחיי עיר יוונית. לו"ז מדוייק יקבע ע"י צוות יוון.


פורטל יוון עתיקה בויקיפדיה - http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94


הרקולס - הסרט המלא בדיבוב עברי  - https://www.youtube.com/watch?v=P1QmiAPVbkI


שבוע יוון מערכת

תת-דפים (1): אתונה
ć
יגאל שבאר שפירא,
16 בדצמ׳ 2012, 12:03
ć
יגאל שבאר שפירא,
16 בדצמ׳ 2012, 12:02
ć
יגאל שבאר שפירא,
16 בדצמ׳ 2012, 12:02
ć
יגאל שבאר שפירא,
16 בדצמ׳ 2012, 12:02
Comments