מפגש חמישי עם דנה ודר-וייס

נשלח 1 באפר׳ 2012, 15:11 על ידי ענת שן   [ עודכן 11 באפר׳ 2012, 14:38 ]


ירידה במוטיבציה של מתבגרים בלמידת מדעים: האומנם בלתי נמנעת?

דנה ודר-וייס ודיוייד פורטס

מכון וייצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים

תקציר (מתורגם מאנגלית):


(המצגת שהוצגה במפגש עם ההורים מצורפת בהמשך)

גוברת המודעות לכך שחינוך מדעי צריך להתמקד לא רק ברכישת ידע אלא גם בפיתוח היסודות ללמידה-לחיים (Life Long Learning). על מנת שתתרחש למידה משמעותית של מדעים בביה"ס, מחוץ לביה"ס ואחרי ביה"ס - נדרשת מוטיבציה ללמידת מדעים. מחקרים קודמים הראו שהמוטיבציה ללמידת מדעים יורדת במהלך גיל ההתבגרות. במחקר הנוכחי אנו משווים בין מוטיבציה ללמידת מדעים של תלמידי כיתות ה-ח בבתי"ס המשתייכים לזרם החינוך המרכזי לבין המוטיבציה של תלמידים באותם הגילאים בבתי"ס דמוקרטיים בישראל. ההשוואה מתמקדת ב: מכוונות מטרות ההישג של התלמידים, כלומר: מניעים/מטרות בלמידה (Achievement Goals Orientation), המעורבות בשיעורי המדעים (Class Engagement), המוטיבציה המתמשכת ללמידת מדעים (Continuing Motivation) ותפיסת התלמידים את הדגש של ביה"ס וההורים על מטרות ומניעים ללמידת מדעים. התוצאות מראות שהירידה במוטיבציה של תלמידים ללמידת מדעים בתוך ביה"ס ומחוצה לו, במהלך גיל ההתבגרות, אינה תופעה התפתחותית בלתי נמנעת, היות והיא ניכרת בבתיה"ס השייכים לזרם המרכזי אך לא בבתיה"ס הדמוקרטיים. התוצאות מרמזות לכך שאי-הירידה במוטיבציה בבתיה"ס הדמוקרטיים קשורה בתרבות ביה"ס הדמוקרטי ולא בהשפעת ההורים.

 Journal of Research in Science Teaching, 48: 199216, 2011Wiley Periodicals, Inc.,

Adolescents Declining Motivation to Learn Science: Inevitable or Not?

בשל זכויות מפרסמים אנו מנועים מלהעלות את המאמר המלא לאתר. המאמר כתוב באנגלית ונשמח לשלוח אותו אישית לכל המעוניין או לחילופין מצגת בעברית ובה עיקרי הדברים:  Dana.Weiss@weizmann.ac.il

ראו מצגת כאן למטה בקובץ מצורף:

Ċ
ענת שן,
1 באפר׳ 2012, 15:11
Comments