ללא שם‏ > ‏

מרחב וועדות בית הספר

הרשות המבצעת - ועדות

הרשות המבצעת פועלת באמצעות הוועדות, שבהן משתתפים ילדים, אנשי צוות והורים. ההצטרפות לוועדות ניתנת לבחירה

ורצון אישיים. כאשר לכל ועדה בפגישתה הראשונה ייקבע יו"ר מקרב חבריה. לכל ועדה  איש צוות מלווה שבלעדיו אין הועדה יכולה להתכנס. אנו פותחים את השנה עם מספר ועדות שממשיכות את עשייתן משנת הלימודים הקודמת.

בהמשך יקומו ועדות נוספות בהתאם לצרכיו של בית החינוך. כל הועדות תתכנסנה אחת לשבוע בשעות שיקבעו עם פתיחת השנה ויהיו חלק משעות המערכת.

Comments