דף שער.‏ > ‏ללא שם‏ > ‏

הצעות לפרויקטים

חברות וחברי קהילת שבילים.

ההצעות השונות ככתבן וכלשונן נמצאות בקישורים שלהלן.

תודה לכל חברות וחברי הקהילה שעמלו בכתיבת הצעה.


אלף בית משוטט

- הצעתה של לילי בוטמן


קבוצות לכישורים חברתיים - הצעתה של נירית כורך

סביבה לימודית בחצר - הצעתה של מיכל וימר

הצטיידות בערכות רובוטיקה חדשות- הצעתו של גלעד רוזנבאום

אגף מרכזי למידה - הצעתו של יגאל שבאר שפירא

גן פסלים- הצעתן של סמדר יחיאלי ותמר

-חממה לימודית -הצעתן של סמדר יחיאלי ותמר

הקמת מתחם אקולוגי - הצעתן של סמדר יחיאלי ותמר

 קיר טיפוס- הצעתן של נעמי שלוש וטליה שלוש

 פרויקט אאודיו ויזואליה- הצעתו של שלומי יואל

כיתת חוץ- הצעתה של אורניתה לייבמן