כתיבת החזון החדש - בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש בגין

כתיבת החזון החדש  - בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש בגין

 תהליך כתיבת החזון החדש – סיכום התהליך עד כאן והמשכו:

התהליך כפי שהתקיים עד כה - בסדרה של ארבעה מפגשים שהתקיימו בימי שני בערב דנו בערכים ובמטרות אשר אנו מעוניינים שיובילו אותנו ושלאורם ינוסח החזון החדש. למפגשים הגיעו בין 25 ל 15 חברים. תודה רבה למשתתפים.

ביום שישי, 5.4.13 בשעה 10.00 נקיים אסיפה קהילתית בה תינתן האפשרות להביע דעה\פרשנות\עמדה בנוגע לערכים שנבחרו. את הדיון נתחיל כבר יום קודם בעזרת קיר בו יופיעו הערכים הנבחרים ותינתן האפשרות לכל אחד לכתוב את דעתו.

הרשימה המופיעה מטה הינה רשימת הערכים אותם בחרנו בדיונים אלו.

הערכים שנבחרו:

1.         חופש, בחירה ואחריות.

2.       דיאלוג, קשר ואמון

3.       מעורבות חברתית ואקטיביזם

4.       כבוד האדם כבוד לעצמי, הומניזם

5.       מימוש עצמי, התפתחות אישית.

6.       חשיבה חיובית ואופטימיות

7.       סקרנות

8.       גמישות מחשבתית

9.       יזמות, יצירת מציאות, פרואקטיביות

 

ליבת התהליך

בסדרה של שלושה מפגשים ארוכים שיתקיימו בימי שישי נדון ב 6 הנושאים שהוגדרו עוד בפגישות התיכנון של תהליך החזון (מצויינים בהמשך). הדיון במפגשים אלו  יהיה לאור הערכים והמטרות שנבחרו באסיפה. בכל יום שישי יידונו שני נושאים ע"פ הסדר הרשום מטה. לאחר כל דיון יובאו הנושאים לאסיפה כפי שגובשו ע"י המתדיינים.

סדרת מפגשים אלו פתוחה לכלל חברי הקהילה. ניתן להגיע גם למפגש אחד מבין השלושה ובתנאי שנוכחים לכל אורך המפגש.

קבלת ההחלטות

הפורום בו מתקיימים דיוני החזון הוא זה שהחליט בנושא מבנה תהליך החזון ( המפורט במסמך זה ). פורום זה יקבע בהמשך מהן ההצעות שתוכלנה לעלות לאסיפה  והדיון וההצבעה יתקיימו רק על הצעות  אלו.

מעמד האסיפה הקהילתית

האסיפה הקהילתית היא הפורום אשר דן ומצביע על ההצעות שגיבש הפורום העוסק בחזון. באסיפה, לא תינתן האפשרות להצעות נוספות אלא להצגת ההצעות הקיימות, שאלות הבהרה, דיון והצבעה.


תוכנית המפגשים הבאים:

    יום שישי 26.4.13 בשעות 8.30 - 15.00

 

   1.  הגדרת האופי הדמוקרטי של בית החינוך - בחירה –אחריות – ,זכויות אדם, מוסדות

        2. יזמות - מקומה בבית החינוך ואופיה

    

אסיפה לדיון והחלטה בנושאים אלו - יום ג  30.4.13 בשעות 17.30 - 19.30


      יום שישי 10.5.13 בשעות 8.30 - 15.00

 

       3.  חונכות - האופן שבו מבוגרים מלווים ילדים

       4.  למידה – מקומה, סוג, מעמד


         אסיפה לדיון והחלטה ביתרת הצעות ההחלטה בנושאי דמוקרטיה ויזמות - יום ו' 24.5.13 בשעות 10.00 -   11.45      יום שישי 31.5.13 בשעות 8.30 - 15.00

        

      מפגש מרתון להמשך דיון במושא החונכות והלמידה


        אסיפה לדיון והחלטה בנושא חונכות ולמידה - 7.6.13  - בשעות 10.00 - 11.45


        יום שישי 14.6.13 בשעות 8.30 - 15.00


        מפגש מרתון לסיום נושא הלמידה


       אסיפה לדיון והחלטה בנושא הלמידה  - 21.6.13 בשעות 10.00 - 11.45


 שני הנושאים האחרונים יידונו בשנה הבאה.


        5.  יחיד\קבוצה - המתח שבין פיתוח הפרט ופיתוח האחריות  החברתי 
       6.  קהילה – תפקידי איש הצוות, הורה ילד חלוקת תחומים בין צוות לעמותה,

      עם סיום השנה יגובשו ההחלטות שהתקבלו וישמשו את הצוות בתיכנון השנה הבאה. 

Comments