globus

קהילה יקרה שלום,

ביום שני הבא, 22.4 נציין את יום כדור הארץ בבית החינוך.
החלק הראשון שלו יהיה שוק קח-תן.
הילדים מוזמנים להביא חפצים, צעצועים וכל מיני דברים שהם אינם צריכים יותר ולהחליף אותם
באוצרות שיש אצל ילדים אחרים.
החפצים שיישארו בסוף יארזו ויישלחו לתרומה.

בחלק השני של היום יתקיימו סדנאות שונות בנושא קיימות ברחבי בית החינוך.
לצורך קיום הסדנאות אנו זקוקים לחפצים הבאים:
  • קופסאות קרטון
  • עיתונים ישנים
  • גלילי נייר טואלט
  • בקבוקי ליטר וחצי
  • חולצות ישנות
  • שאריות בדים
  • סיכות, קשתות ושאר פרטי לבוש שאינכם צריכים יותר
בברכת, קנו מה שאתם צריכים - לא מה שמנסים למכור לכם,
שבוע טוב,
צוות מדעים
Comments