Untitled Post

נשלח 14 בנוב׳ 2013, 2:25 על ידי דדי אראל
14.11.13 - יום ה'
 
היום למדנו על שברים גדולים מאחד.
למדנו לכתוב, לצייר ולהבין שברים מעורבים (אחד וחצי) ושברים גדולים מאחד (שלושה חצאים)
למדנו להפוך שבר מצורתו כשבר למספר מעורב ולהיפך.
חולקו דפי תרגול רבים אותם התחלנו בכיתה והילדים ימשיכו במרכזי חשבון.
 
Comments