מפגשי בוקר - קבוצת דנה

שלום
במסגרת מפגשי הבוקר צילמנו מספר "תוכניות אירוח" ושעשוענים שונים. בקרוב אני מקווה להעלות אותם לאתר.

מלבד זאת אנו עסוקים להכין את חג הט"ו בשבט -אנו השכבה האחראית על חג זה.

כמו כן אנו עוסקים בנושא הדמוקרטיה, החברות ומשחקים משחקי חברה.


Comments