ללא שם‏ > ‏

אסיפה ה-ו

סיכום 14.9
התקיים דיון איכותי ברמה הרגשית-ילדים שיתפו מחוויות אישיות וכל השיח עסק באיך הרגשתי ואיך לדעתי האחר ירגיש.לא הספקנו להגיע לשלב ההחלטות ולכן בכך תעסוק האסיפה הבאה ביום שישי.
ההצעות הסופיות מתעסקות בשאלה האם מזמינים את הילדים בבית החינוך ואם כן אז איך?
סיכום ההצעות:
1. מותר להזמין ולחלק הזמנות בבית החינוך רק אם מזמינים קבוצות שלמות. כלומר כל הבנים או כל הבנות, כל השכבה או כל הקבוצה. במידה ולא אז לא מחלקים בבית הספר אלא בטלפון, במייל וכו'.
2. מותר לחלק הזמנות למי שרוצים אך לא במפגש הבוקר או בשיעור, רק בהפסקה.
3. מי שחוגג מחלק בשקט ובסוד ומי שקיבל הזמנה מכניס לתיק מיד ולא מדבר על זה עם אחרים.סיכום 7.9.12

באסיפה האחרונה 7.9.12 דיברנו כיצד נפעל כאשר הרבה ילדים מעוניינים באותו השיעור ומספר המקומות מוגבל?
הועלו ההצעות הבאות: 
1.לפתוח עוד שעות/שיעורים 
2. לתת עדיפות לתלמידי שנה א'
3. בשיעורי ספורט להגביל את כמות השיעורים לילד
4. לקיים הגרלה בין כולם ללא עדיפות.
5. לחלק את השיעור לשני סמסטרים.
6. ברובוטיקה לתת עדיפות לתלמידים ותיקים.
7. לקיים שיעורים לפי שכבות גיל.
דובר על כך שכל מורה יבחר את הדרך המתאימה לשיעור שלו.

Comments